Gynemed vitrifikace

GM501 GentleVit Freeze

Oocyte Vitrification Media

4 GVF_KIT1

GM501 GentleVit Freeze
1 840 Kč

GM501 GentleVit Thaw

Oocyte Thawing Media

4 GVT_KIT1

GM501 GentleVit Thaw
1 840 Kč

GM501 VitriStore Freeze Kit

Embryo Vitrification Media

4 VF_KIT 1

GM501 VitriStore Freeze Kit
2 960 Kč

GM501 VitriStore Thaw Kit

Embryo Thawing Media

4 VT_KIT 1

GM501 VitriStore Thaw Kit
1 540 Kč