5425/5425R

Centrifuga 5425 G

bez rotoru, nechlazená

5425000310

Centrifuga 5425  G
53 690 Kč

Centrifuga 5425 (EU-IVD) nechlazená, bez rotoru

tlačítková verze

5405000212

Centrifuga 5425 (EU-IVD) nechlazená, bez rotoru
60 840 Kč

Centrifuga 5425 (EU-IVD), nechlazená, bez rotoru

knoflíková verze

5405000611

Centrifuga 5425 (EU-IVD), nechlazená, bez rotoru
56 550 Kč

Centrifuga 5425 G, nechlazená, bez rotoru

knoflíková verze

5405000719

Centrifuga 5425 G, nechlazená, bez rotoru
57 770 Kč

Centrifuga 5425 G,nechlazená včetně rotoru FA-24x2

Tlačítková verze, úhlový rotor pro 24 zkumavek 1,5/2,0 ml

5405000115

Centrifuga 5425 G,nechlazená včetně rotoru FA-24x2
71 810 Kč

Centrifuga 5425G, nechlazená, rotor FA-24x2

Knoflíková verze, úhlový rotor pro 24 zkumavek 1,5/2,0 ml

5405000514

Centrifuga 5425G, nechlazená, rotor FA-24x2
71 810 Kč

Centrifuga 5425R (EU-IVD), chlazená včetně rotoru FA-24x2

Knoflíková verze, úhlový rotor pro 24 x 1,5/2,0 ml zkumavek

5405000417

Centrifuga 5425R (EU-IVD), chlazená včetně rotoru FA-24x2
75 450 Kč

Centrifuga 5425R (EU-IVD), chlazená, bez rotoru

tlačítková verze

5406000216

Centrifuga 5425R (EU-IVD), chlazená, bez rotoru
132 550 Kč

Centrifuga 5425R G, chlazená bez rotoru

Knoflíková verze

5406000712

Centrifuga 5425R G, chlazená bez rotoru
135 820 Kč

Centrifuga 5425R G, chlazená, bez rotoru

Tlačítková verze

5406000313

Centrifuga 5425R G, chlazená, bez rotoru
126 230 Kč

Centrifuge 5425 G, nechlazená, bez rotoru

Ovládání tlačítky

5405000310

Centrifuge 5425 G, nechlazená, bez rotoru
57 770 Kč

Rotor FA-24x2 pro 24 x 1,5/2,0 ml zkumavky

5495500006

Rotor FA-24x2 pro 24 x 1,5/2,0 ml zkumavky
18 250 Kč
1 2