5425/5425R

Centrifuga 5425 G

bez rotoru, nechlazená

5425000310

Centrifuga 5425  G
53 690 Kč

Centrifuga 5425 (EU-IVD) nechlazená, bez rotoru

tlačítková verze

5405000212

Centrifuga 5425 (EU-IVD) nechlazená, bez rotoru
60 840 Kč

Centrifuga 5425 (EU-IVD), nechlazená, bez rotoru

knoflíková verze

5405000611

Centrifuga 5425 (EU-IVD), nechlazená, bez rotoru
56 550 Kč

Centrifuga 5425 G, nechlazená, bez rotoru

knoflíková verze

5405000719

Centrifuga 5425 G, nechlazená, bez rotoru
58 470 Kč

Centrifuga 5425 G,nechlazená včetně rotoru FA-24x2

Tlačítková verze, úhlový rotor pro 24 zkumavek 1,5/2,0 ml

5405000115

Centrifuga 5425 G,nechlazená včetně rotoru FA-24x2
58 136 Kč

Centrifuga 5425G, nechlazená, rotor FA-24x2

Knoflíková verze, úhlový rotor pro 24 zkumavek 1,5/2,0 ml

5405000514

Centrifuga 5425G, nechlazená, rotor FA-24x2
58 136 Kč

Centrifuga 5425R (EU-IVD), chlazená, bez rotoru

tlačítková verze

5406000216

Centrifuga 5425R (EU-IVD), chlazená, bez rotoru
132 550 Kč

Centrifuga 5425R (EU-IVD), nechlazená včetně rotoru FA-24x2

Knoflíková verze, úhlový rotor pro 24 x 1,5/2,0 ml zkumavek

5405000417

Centrifuga 5425R (EU-IVD), nechlazená včetně rotoru FA-24x2
76 350 Kč

Centrifuga 5425R G, chlazená bez rotoru

Knoflíková verze

5406000712

Centrifuga 5425R G, chlazená bez rotoru
137 460 Kč

Centrifuga 5425R G, chlazená s rotorem FA-24x2

Knoflíková verze

5406000518

Centrifuga 5425R G, chlazená s rotorem FA-24x2
118 240 Kč

Centrifuga 5425R G, chlazená, bez rotoru

Tlačítková verze

5406000313

Centrifuga 5425R G, chlazená, bez rotoru
126 230 Kč

Centrifuge 5425 G, nechlazená, bez rotoru

Ovládání tlačítky

5405000310

Centrifuge 5425 G, nechlazená, bez rotoru
58 470 Kč
1 2