Kategorie

Výrobci

Odběr novinek [Newsletter]

Reklamace se rozumí

  • zboží dodané společností Life M s.r.o. (dodání odlišného zboží či odlišného množství zboží, než které si zákazník objednal, dodání vadného zboží, dodání zboží v pozdním termínu).
     

Vznikne-li důvod k reklamaci na produkty služby nebo služby dodané společností Life M s.r.o., je nezbytné, aby kupující uplatnil reklamaci vždy písemně, formou reklamačního protokolu, na některou z následujících adres:

  • Life M s.r.o., Voděradská 2552/16, 251 01 Říčany u Prahy
  • elektronicky e-mailem na adresu info@lifem.cz
 

Termíny uplatnění reklamace

  • zboží dodané společností Life M s.r.o. - dle záručních podmínek výrobce, maximálně 2 roky od prodeje, spotřební materiál do 3 pracovních dnů po obdržení (chybně dodané nebo jinak nevyhovující zboží)


Při uplatnění reklamace zboží musí zákazník předložit doklad o koupi (tj. faktura nebo dodací list).

Lhůta pro vyřízení reklamace se stanovuje na 30 kalendářních dní. Lhůta počíná běžet dnem obdržení reklamace. V případě, že nelze vyřídit reklamaci z vážného důvodu v uvedené lhůtě, bude zákazník o této skutečnosti písemně informován ředitelem společnosti nebo pověřeným pracovníkem.

Stížnosti
Možné stížnosti, námitky a doporučení vztahující se k činnosti společnosti Life M s.r.o., mohou podávat zákazníci jako reklamace. Oprávnění k přijetí stížnosti zákazníků mají všichni pracovníci společnosti, kteří jsou povinni je následně předat osobám odpovědným za jejich řešení. Stížnosti vyřizuje příslušný vedoucí pracovník, případně ředitel. Lhůta pro vyřízení stížnosti se stanovuje na 30 kalendářních dní. Lhůta počíná běžet dnem obdržení stížnosti. V případě, že nelze vyřídit stížnost z vážného důvodu v uvedené lhůtě, bude zákazník o této skutečnosti písemně informován ředitelem společnosti

Neuznání reklamace
Bude-li reklamace výrobcem zamítnuta, tj. nebude uznána, klient se může obrátit přímo na výrobce nebo řešit reklamaci právní cestou.

Reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i dalších obecně závazných právních předpisů.


Tento web je součástí skupiny MEDESA
Vybavení klinických laboratoří
www.medesa.cz
Zdravotnické pomůcky
www.medesacare.cz
Testování sportovců
www.sport-test.cz
Produkty VERMEIREN
www.vermeiren.cz
Produkty pro vědu a výzkum
www.lifem.cz